Friday, 25/06/2021 - 10:50|
Phòng Giáo Dục Và Đạo Tạo Huyện Lục Ngạn
Văn bản liên quan

Báo cáo 3 năm thực hiện KH 121 của UBND huyện về rà soát, điều chỉnh mạng lưới điểm trường

Ngày ban hành:
03/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực