Thứ sáu, 23/10/2020 - 00:16|
Phòng Giáo Dục Và Đạo Tạo Huyện Lục Ngạn
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
16/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/10/2020
Ngày hiệu lực:
15/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/05/2019
Ngày hiệu lực:
08/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực