Friday, 28/01/2022 - 13:38|
Phòng Giáo Dục Và Đạo Tạo Huyện Lục Ngạn
 • Dương Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0983998237
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Kế toán

 • Lãnh Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0978573736
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách mầm non

 • Phạm Thành Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0946318176
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách THCS - Tiếng anh.

 • Nguyễn Xuân Kỳ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0974185455
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách tiểu học.

 • Trần Đức Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0946531599
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách tổ chức cán bộ và công nghệ thông tin.