Thursday, 29/10/2020 - 03:24|
Phòng Giáo Dục Và Đạo Tạo Huyện Lục Ngạn
 • Trần Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0983590532
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách lĩnh vực mầm non.

 • Giáp Hồng Hiệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0988348145
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách lĩnh vực bậc tiểu học.